เกี่ยวกับเรา

บริษัท มหาชัยคูลลิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
MAHACHAICOOLING(THAILAND) CO.,LTD.


จากอดีตถึงปัจจุบันฯ นับว่าเป็นเวลามากกว่า  20  ปี  ทางเราได้คัดสรรการผลิตเครื่องทำน้ำแข็งสู่ตลาดเพื่อความต้องการของลูกค้า ทำให้เรามีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญในด้านการผลิตเครื่องทำน้ำแข็งโดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านทำความเย็นและผู้นำนวัตกรรมหรือ เทคนิคใหม่ๆ เข้ามาปรับปรุงการทำเครื่องทำน้ำแข็งให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสำหรับการผลิตทำน้ำแข็ง  พร้อมกับคุณภาพในการผลิตน้ำแข็งสู่ตลาด ในด้านความต้องการของอุสาหกรรมและการบริโภค อย่างถูกหลักอนามัย

บริษัท มหาชัยคูลลิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นมาตรฐานสากล ตามที่ลูกค้าต้องการ
ทุกประการ บวกกับแรงผลักดันในด้านต่างๆ ทำให้เราเติบโตก้าวหน้ามาเรื่อยๆ จากประสบการณ์ในอดีตในนาม
บริษัท สิงค์โปร์อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด จนปัจจุบันเราก้าวขึ้นมาเป็น บริษัท มหาชัยคูลลิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ
นายชันลอย      แซ่ฉ่าน              ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
นายไพบูลย์      เนติวัฒนวิศาล       ตำแหน่งกรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
นายวีระ         สำอางสอาด          ตำแหน่งกรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายขาย
นายณัฐพล      พลเทพ              ตำแหน่งกรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
ปัจจุบัน เราได้ขยายธุรกิจทางการค้า ไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายที่ทางบริษัทฯ คือ

> มุ่งหวังการสร้างฐานการผลิตเครื่องทำน้ำแข็งที่มีคุณภาพ
> มุ่งหวังการใช้วัสดุที่ดีและคงทนต่อการใช้งาน
> มุ่งหวังคิดค้นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้

เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก-หลอดใหญ่และโรงทำน้ำแข็งซอง
mahachaicooling-thailand-04-04

เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก-หลอดใหญ่และโรงทำน้ำแข็งซอง บริษัทได้คัดสรรการผลิตเครื่องทำน้ำแข้งให้เกิดความทันสมัยเพิ่มเทคนิคในการผลิตน้ำแข็งได้เร็วขึ้น โดยคำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยความเป็นมาตราฐาน เป็นหลัก พร้อมกับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำแข็ง/วัน และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับผู้ทพกิจการผลิตน้ำแข็งในตลาด

เราพร้อมแล้วที่จะบริการคุณ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าตลาดโลก โดยการบริหารงานอย่างมีระบบ มีความเชี่ยวชาญ
พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านอุตสาหกรรมทำความเย็น นำไปสู่ความไว้วางใจ ด้วยระบบที่ทันสมัย
สะอาด ปลอดภัย คัดสรรวัสดุอย่างดี และการดูแลเสมือนเป็นครอบครัวของเรา