เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก-หลอดใหญ่และโรงทำน้ำแข็งซอง

 

mahachaicooling-thailand-04-04

 

เครื่องทำน้ำแข็งหลอดเล็ก-หลอดใหญ่และโรงทำน้ำแข็งซอง บริษัทได้คัดสรรการผลิตเครื่องทำน้ำแข้งให้เกิดความทันสมัยเพิ่มเทคนิคในการผลิตน้ำแข็งได้เร็วขึ้น โดยคำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยความเป็นมาตราฐาน เป็นหลัก พร้อมกับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำแข็ง/วัน และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับผู้ทพกิจการผลิตน้ำแข็งในตลาด